Μελέτη και τρισδιάστατη απεικόνηση


Η μελέτη και η σχεδίαση του χώρου σας αποτελεί  το  πρώτο και  σημαντικότερο βήμα για την ανακαίνιση του σπιτιού σας.
Από την πιο απλή κατασκεύη έως  μία  ριζική ανακαίνιση η μελέτη του χώρου δίνει πλήρη εικόνα τόσο για το αποτέλεσμα όσο και για το κόστος.

Η επίσκεψη,επιμέτρηση,μελέτη,σχεδίαση και προσφορά είναι δωρεάν.